O firmie

CEMASZ Sp. z o.o.

ul. Starogliwicka 91H, 44-121 Gliwice

NIP 9691608305

KRS 0000472108 Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 100.000zł