Ślizgi do Cat

Ślizgi do koparko ładowarki CAT 428C / 2CR 00001 do 16211

ślizgi podpór okrągłe + + +

ślizgi podpór prostokątne + +

ślizgi wysuwu +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 428D / BMT

ślizgi podpór okrągłe + + +

ślizgi podpór prostokątne + +

ślizgi wysuwu + + +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 428D / BXC

ślizgi podpór okrągłe + + +

ślizgi podpór prostokątne + +

ślizgi wysuwu + + +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 428E / DPH

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi podpór prostokątne

ślizgi wysuwu +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 428E / SNL

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi podpór prostokątne

ślizgi wysuwu + +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 428F / SJW

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi podpór prostokątne

ślizgi wysuwu +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 432D / WEP

ślizgi podpór okrągłe + + +

ślizgi podpór prostokątne + +

ślizgi wysuwu + + +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 432E / BXE

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi podpór prostokątne

ślizgi wysuwu + +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 432E / JBA

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi podpór prostokątne

ślizgi wysuwu +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 432F / SEJ

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi podpór prostokątne

ślizgi wysuwu +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 442E / GKZ

ślizgi podpór okrągłe + +

ślizgi wysuwu + +


Ślizgi do koparko ładowarki CAT 444E / LBE

ślizgi wysuwu + +


Ślizgi do ładowarki teleskopowej CAT TH62 / 4TM

ślizgi wysuwu